Velmi jednoduše - vše s náhradním plněním zdarma!

KVARSEPT 3 GEN dezinfekce, více variant

Kód: AHK_10512310 AHK_10512302 Zvolte variantu
Neohodnoceno
364,46 Kč 1 495,87 Kč od 364,46 Kč 441 Kč včetně DPH 1 810 Kč včetně DPH od 441 Kč včetně DPH
Skladem Skladem Zvolte variantu
Objem
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Možnosti doručení

Tekutý dezinfekční prostředek s obsahem aldehydů a KAS na dezinfekci lékařských nástrojů a pomůcek.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tekutý dezinfekční prostředek s obsahem aldehydů a KAS na dezinfekci lékařských nástrojů a pomůcek s baktericidním, fungicidním, virucidním, sporicidním a mykobaktericidním účinkem ABCTMV s dávkováním 0,5% a expozicí 30 minut. Praktické balení v litrové dávkovací láhvi. Přípravek je klasifikovaný jako žíravý.

Standardní věty o nebezpečnosti: Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický při vdechování. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v povoleném zařízení.

Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě: méně než 5 % kationtové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, účinné látky: pentandial 5,75g/100g, kvartérní amoniové sloučeniny, benzyl-C12-16-alkyldimethylamoniumchloridy 3,5g/100g, didecyl(dimethyl)amonium-chlorid 1,25g/100g. Jen pro profesionální použití.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Doplňkové parametry

Kategorie: Dezinfekce nástrojů
? Počet ks v balení (1L): 12
? Počet ks v balení (5L): 1
? Počet ks na paletě (1L): 408
? Počet ks na paletě (5L): 99

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole:
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz